06

ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ดร.วิรไท สันติประภพ

   มื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ดร.วิรไท สันติประภพ เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์  ณ อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย


Subcategories

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์