นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

chanin

 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

 

 


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วันเดือนปีเกิด วันที่ 29 กันยายน 2495
ที่อยู่ปัจจุบัน 125/330 หมู่บ้านสายลม ซอย 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน St.Louis University,Missouri,U.S.A.
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Business,Engineering and Technology
St.Louis University


ประวัติการทำงานปัจจุบันด้านธุรกิจ
2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หน้าที่ปัจจุบันในองค์กรอื่นๆ
กันยายน 2555     - ปัจจุบัน นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
พฤษภาคม 2556  - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
มิถุนายน 2540     - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟู ปะการังและชายหาด
กุมภาพันธ์ 2540   - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
กันยายน 2556      -  ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ