คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้คำแนะนำแก่บัณฑิตหัวการค้าที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการประกอบการ

tob5 taokee.3.2.61

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันซ้อมใหญ่ สำหรับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษานี้ได้เข้ามาร่วมงานในวันดังกล่าวและได้ให้คำแนะนำแก่บัณฑิตหัวการค้าที่สำเร็จการศึกษา ดังนี้


     1.ไม่ต้องกลัวความผิดพลาด เรียนรู้จากสิ่งที่พลาด freedom to fail
     2.ต้องลงมือทำ ไม่ใช่แค่ฝัน ความสำเร็จจึงมา


   "เราต้องให้กำลังใจกันและกันเมื่อคนอื่นล้ม ต้องสร้างทัศนคติใหม่ให้กับทุกคน ไม่ล้มทับกันเมื่อผิดพลาด"

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้คำแนะนำแก่บัณฑิตหัวการค้าที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการประกอบการ