งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

 Congrats61
 
     นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี กับผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
     และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสนี้อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นผู้แทนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี ฯในงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561