ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

Dr.somkid

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์