มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.วิรไท สันติประภพ

51576600 2465012426905818 2998594347563220992 n

 

“วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหมู่มากได้ในงานที่เราทำ”

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

 
 
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.วิรไท สันติประภพ